OK = Os kulturutvikling, er ei ideell stifting som skal fremje kulturlivet i Os. OK arrangerer blant anna dei internasjonale skulptursymposia i Os. I eigen regi driv OK også prosjektet Vognhallen og andre kulturtiltak. Vognhallen er ein gamal stall for jernbanevogner som no blir nytta til kulturaktivitet. Os kulturutvikling samarbeider og med andre lag og organisasjonar om andre prosjekt.

Styret i OK 2021: Arne Mæland, leiar, Leif Ragnar Tveit, Lisbeth Axelsen, Laila Moberg, Solfrid Ørnes, Randi Hjertås, Marianne Kramer, Magnar Heggland, Robert Cook og Vidar Langeland

Os kulturutvikling
Vognhallen: Mobergsbakken 9, 5200 Os, Norway
Postadresse: Postboks 240, 5202 Os, Norway

Kontakt: Leif Ragnar Tveit
Tel: +47 906 64 409
email: leif@foretaksokonomen.no