OK

OK = Os kulturutvikling, er ei ideell stifting som skal fremje kulturlivet i Os. OK arrangerer blant anna dei internasjonale skulptursymposia i Os. I eigen regi driv OK også prosjektet Vognhallen og andre kulturtiltak. Vognhallen er ein gamal stall for jernbanevogner som no blir nytta til kulturaktivitet. Os kulturutvikling samarbeider og med andre lag og organisasjonar om andre prosjekt.

Styret i OK 2017: Arne Mæland, leiar, Georg S. Jørgensen, nestleiar, Lisbeth Axelsen, Leif Ragnar Tveit, Laila Moberg, Jan Helge Corneliussen, Solfrid Ørnes, Randi Hjertås, Marianne Kramer og Vidar Langeland

Os kulturutvikling
Vognhallen: Mobergsbakken 9, 5200 Os, Norway
Postadresse: Postboks 240, 5202 Os, Norway

Kontakt: Arne Mæland
Tel: +47 907 92 575
email: arnemae@online.no

 • Bakgrunn

  Os Internasjonale Skulptursymposium (stifta 1999) vert skipa av Os Kulturutvikling anna kvart år. Steinhoggarar frå heile verda samlast på Osøyro, tre mil sør for Bergen, for å skapa kunst og skulptur.

  For meir info om tilskipinga ta kontakt med
  Arne Mæland - epost: arnemae@online.no

  Vev-ansvarleg er Vidar Langeland -
  epost: vidar@fotos.no